IP

Internet Protocol (IP, дослівно «Міжмережевий протокол») - протокол маршрутизації мережевого рівня стека TCP /IP. Саме IP став тим протоколом, який об'єднав окремі комп'ютерні мережі у всесвітню мережу Інтернет. Невід'ємною частиною протоколу є адресація мережі (IP-адреса)

IP об'єднує сегменти мережі в єдину мережу, забезпечуючи доставку пакетів даних між будь-якими вузлами мережі через довільне число проміжних вузлів (маршрутизаторів). Він класифікується як протокол третього рівня з мережевої моделі OSI. IP не гарантує надійної доставки пакета до адресата - зокрема, пакети можуть прийти не в тому порядку, в якому були відправлені, продубльовані (приходять дві копії одного пакета), виявитись пошкодженими (зазвичай пошкоджені пакети знищуються) або не прийти зовсім. Гарантію безпомилкової доставки пакетів дають деякі протоколи більш високого рівня - транспортного рівня мережевої моделі OSI, - наприклад, TCP, які використовують IP в якості транспорту.

Зараз найбільш розповсюджений IP стандарт четвертої версії – IPv4. Також активно впроваджується новий стандарт шостої версії – IPv6